Publicat per

04 Avaluació de la usabilitat i cas d’estudi

Publicat per

04 Avaluació de la usabilitat i cas d’estudi

Us comparteixo PDF del Cas d’estudi i l’arxiu dels prototips i User Kit de Compresflow duts a terme amb XD. Prototips Compresflow…
Us comparteixo PDF del Cas d’estudi i l’arxiu dels prototips i User Kit de Compresflow duts a terme amb…

Us comparteixo PDF del Cas d’estudi i l’arxiu dels prototips i User Kit de Compresflow duts a terme amb XD.

Prototips Compresflow

Debat0el 04 Avaluació de la usabilitat i cas d’estudi

No hi ha comentaris.